Adresgegevens

  • Frederik Hendrikplantsoen 30
  • 2351 GK Leiderdorp

Contact

Ambulante Jeugdhulp

Ambulante Jeugdhulp biedt zorg aan jongeren die ondersteuning nodig
hebben in de thuissituatie, op school of elders.
Wij hebben veel ervaring in de jeugdzorg en passie voor ons vak.
We streven ernaar alle jongeren volwaardig te laten deelnemen in de maatschappij.

Persoonlijke benadering is van groot belang in de zorg.
Bovendien is iedere situatie verschillend. Ambulante Jeugdhulp werkt
daarom vraaggericht, zodat de doelen van de jongere en verzorgers centraal staan.
We zorgen voor een goede match tussen jongere en hulpverlener. Samen zoeken we naar de beste oplossing.

 

Close-up of teenage boy looking at camera while his friends using their mobile phones in the background