Archipel Scholen | Locatie ’t Mozaïek

Adresgegevens
Contactgegevens
Bezoek onze locatie

Welkom bij de openbare basisschool ’t Mozaïek te Oost – Souburg. De school heeft op dit moment zo’n 75 leerlingen. ’t Mozaïek maakt deel uit van de Brede School het Kroonjuweel en is één van de Archipelscholen op Walcheren. ’t Mozaïek is een openbare school, dat wil o.a. zeggen dat bij ons op school iedereen welkom is, ongeacht geloofsovertuiging of levenshouding. Niet voor niets heten wij het Mozaïek : “een bonte verzameling” van unieke kinderen waarmee gelijk gezegd is dat bij ons de aandacht voor het individu voorop staat.

Je bedrijf aanmelden?

Je gegevens worden gebruikt om contact met je op te nemen zoals omschreven in de privacyverklaring.