Adresgegevens

  • Santa Cruzdreef 30
  • 3563 VJ Utrecht

Contact

  • t: 030 - 261 24 04
  • e: fortaal@auris.nl
  • w: fortaal.nl

Auris Fortaal


Auris Fortaal is een school voor leerlingen van 4 t/m 12 jaar. Wij verzorgen onderwijs aan leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) eventueel met aanvullende problematiek zoals autisme. Ook verzorgen wij onderwijs aan slechthorende leerlingen (SH), slechthorende leerlingen met een verstandelijke beperking (SH-MG) en dove leerlingen (D).