Adresgegevens

  • Lambertijnenlaan 3
  • 4614 EV Bergen op Zoom

Contact

  • t: 0164 - 236 894
  • e: deborghoek@lpsnet.nl
  • w: borghoek.nl

Basisschool de Borghoek


Vanuit een breed perspectief krijgen kinderen van 0-13 de kans zich te ontwikkelen tot zelfstandige, kritische deelnemers aan de maatschappij.
Groeien, verbinden, ont-moeten en ontdekken liggen hier als kernwaarden aan ten grondslag: 

Groeien:
Wij dagen kinderen en elkaar uit om talenten en kwaliteiten te ontwikkelen
Verbinden:
Door interactie, integratie en samenwerking bouwen wij bruggen om deel te kunnen nemen aan een snel veranderende samenleving
Ont-moeten:
Wij werken vanuit passie en bevlogenheid. Vanuit onze bedoeling maken wij bewuste keuzes 
Ontdekken:
Wij prikkelen de nieuwsgierigheid en geven ruimte voor experiment om een onderzoekende kritische houding te ontwikkelen om doelen te bereiken