Adresgegevens

  • Boschweg 70
  • 6142 AD Einighausen

Contact

Basisschool De Leeuwerik

In 2015 is basisschool de Leeuwerik groots verbouwd. Daar de school vanaf 2015 als IKC de Leeuwerik, een integraal kindcentrum, verder aan de weg gaat timmeren is het logo van de school, maar ook het logo van het kindcentrum aangepast. Hierbij hoort natuurlijk ook een nieuwe website.

We zullen dit schooljaar benutten om alle functies op elkaar af te stemmen. Van en met elkaar werken en leren zullen centraal staan. De Leeuwerik herbergt nu kinderen en volwassenen van nul jaar tot ouderen op vergevorderde leeftijd.

We werken nauw samen met Spelenderwijs: Het kinderdagverblijf, het peutercentrum en de buitenschoolse opvang.

Verder ook logopedie evenals ook het Centrum voor Jeugd en Gezin. Zij allen gaan over het welbevinden van uw kind.