Adresgegevens

  • Donderbergweg 43
  • 6044 SX Roermond

Contact

Basisschool Vincent van Gogh


De Vincent van Goghschool wil een open school zijn voor ieder kind, voor elke cultuur en geloofsovertuiging. Van ouders verwachten wij dat zij dit respecteren. We werken volgens de wet op het Primair Onderwijs en proberen onderwijs te verzorgen dat goed aansluit bij het vervolgonderwijs en we richten ons op een maatschappij die voortdurend aan verandering onderhevig is. Daarom is ook ons onderwijs in beweging. We zijn vernieuwend bezig, zonder uit het oog te verliezen dat goede zaken behouden moeten blijven.