Adresgegevens

  • Lindengaarde 17A
  • 2742 TP Waddinxveen

Contact

Bethelschool

De Bethelschool gaat uit van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Nederlands Hervormde Christelijke Scholen te Waddinxveen. Deze vereniging is opgericht in 1936. Het doel van de vereniging is de oprichting en instandhouding van basisscholen, die de Bijbel als het Woord van God als grondslag erkennen, zoals verwoord in de drie formulieren van Enigheid. Naast onze school draagt het bestuur van de schoolvereniging ook verantwoordelijkheid voor de Rehobothschool in Waddinxveen. Onze school wil vanuit bovengenoemde grondslag een voluit Christelijke basisschool zijn. In het bestuur zijn naast leden van de Hervormde Gemeenten van Waddinxveen, ook leden van de Hersteld Hervormde Gemeente en van de Gereformeerde Gemeenten vertegenwoordigd.