Adresgegevens

  • van Speyklaan 314
  • 3843 GX Harderwijk

Contact

Christengemeente Uitzicht Harderwijk

Christengemeente Uitzicht wordt gevormd door gelovigen die samenkomen in de Naam van Jezus Christus, de Zoon van de levende God. Hoewel de samenkomsten onder de naam christengemeente Uitzicht plaats vinden, is dit niet meer dan een naam ter herkenning. Wij komen samen in de Naam van onze Here Jezus Christus, op grond van Zijn volbrachte werk op het kruis van Golgotha tot redding van de wereld.

Christengemeente Uitzicht erkent dat de Bijbel voor de tijd waarin wij nu leven slechts één Gemeente kent: het wereldwijde Lichaam van gelovigen waarvan Christus Zelf het Hoofd is. In de erkenning van deze eenheid, komen we als gelovigen samen rond de Bijbel, het betrouwbare, gezaghebbende en geïnspireerde Woord van God.