Adresgegevens

  • Burgemeester Schönfeldplein 13
  • 9671 CA Winschoten

Contact

Coben Advocaten


Coben is helder in haar aanpak en communicatie. Wij adviseren waar mogelijk pro actief, maar mocht een procedure noodzakelijk zijn of bent u hierin al verwikkeld, dan gaan we voortvarend en doortastend te werk.

We staan met beide benen in de regio, spreken de taal, weten wat er speelt, kennen de “ins and outs” en wegen dit waar nodig mee in onze advisering. Wij kennen onze klanten.

Wij zijn creatieve denkers. Meerdere wegen leiden naar Rome en we zijn dan ook niet bang om buiten de gebaande paden te treden als we zoeken naar een oplossing oof aanpak voor uw zaak. Een eerste insteek kan maar eenmaal worden gekozen.

Onze tarieven zijn transparant en duidelijk. Wij maken daarin onderscheid in de complexiteit van de kwestie. Ook een vaste prijs behoort veelal tot de mogelijkheden. Voor particuliere klanten is het mogelijk om beroep te doen op gefinancierde rechtshulp.