Adresgegevens

  • Cort van der Lindenlaan 1
  • 1214 BW Naarden

Contact

Comeniusschool

De missie van de Comenius is: De school waar je met plezier werkt aan je ontwikkeling en we samen verantwoordelijk zijn voor het leren.

De Comeniusschool is een openbare basisschool. Uiteraard vinden we de basis bijzonder belangrijk; lezen, rekenen en spelling krijgen veel aandacht. We streven ernaar om de basis zo stevig als mogelijk neer te zetten. Hierbij hoort een eigentijds aanbod op onder andere wereldoriëntatie met de 21e-eeuwse vaardigheden, Engels en muziekonderwijs. Samen met de kinderen, ouders en externe partners werken we hard aan deze basis.

Wij bieden een veilig en positief schoolklimaat waar alle kinderen met veel plezier kunnen leren en spelen. Samen met de kinderen maken we onze afspraken op school. Deze zijn helder en we spreken elkaar daar op een opbouwende manier op aan. Het is het een gezamenlijke verantwoordelijkheid. We werken structureel met een methode waarbij we kinderen ondersteunen in hun sociaal emotionele ontwikkeling. Zo gaat leren en samen plezier maken nog makkelijker.

Plezier in leren zit bij ons ook in actief leren; kinderen zijn actief tijdens de instructie en weten wat zij gaan leren. We halen het beste uit iedere leerling, waarbij wordt uitgegaan van verschillen tussen leerlingen. Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Daarom gaan we binnen iedere groep bij diverse vakken uit van meerdere niveaus.