Adresgegevens

  • Van de Veldestraat 3
  • 1071 CW Amsterdam

Contact

  • t: 020-6623754
  • e: info@cornelisvrij.nl

Cornelis Vrijschool Amsterdam

De Cornelis Vrijschool is een algemeen bijzondere buurtschool in Amsterdam-Zuid met ongeveer 250 leerlingen. “Bijzonder” in de zin dat de school wordt bestuurd door ouders en “algemeen” in de zin dat de school niet confessioneel is, maar neutraal en dat we uit gaan van de gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwingen en maatschappelijke stromingen. De school streeft naar gedegen onderwijs met speciale aandacht voor beeldende, lichamelijke en muzikale vorming. Het onderwijs is klassikaal, hoewel een substantieel deel van de lessen plaatsvindt in kleinere groepen. Dit is mogelijk door het inzetten van ervaren vakleerkrachten en extra leerkrachten.

De school beschikt over een goed uitgeruste gymzaal, een ICT-lokaal, een speellokaal, een lokaal voor handvaardigheid en tekenen, een bibliotheek en een extra lokaal voor lessen in kleine groepen en een ruimte voor remedial teaching en interne begeleiding. Door het accent te leggen op het leren als uitdaging, stimuleert de school de nieuwsgierigheid en motivatie van de kinderen. Dit vormt een goed uitgangspunt voor succes in het voortgezet onderwijs.