Adresgegevens

  • Bispinckpark 31
  • 2061 SG Bloemendaal

Contact

De Josephschool

De Josephschool als zelfstandige school. In het onderwijs zijn de laatste jaren veel scholen gefuseerd. De Josephschool is een zogenoemde eenpitter: onze directeur en het bestuur richten zich volledig op onze school. Daardoor kunnen we het onderwijs afstemmen op onze populatie leerlingen en onze eigen koers bepalen.

Hoewel we onze positie als zelfstandige school koesteren, werken we wel samen met andere scholen en instanties. Bijvoorbeeld in het samenwerkingsverband ‘Passend Onderwijs’ voor de begeleiding van kinderen die speciale zorg nodig hebben. Onze intern begeleider heeft contact met het Jeugd Netwerk Bloemendaal en het Mobiel Team. In dat team zitten een schoolmaatschappelijk werker en een sociaal-verpleegkundige.