Adresgegevens

  • Muldersteeg 8
  • 4901 ZG Oosterhout

Contact

De Muldersteeg

De Muldersteeg biedt onderwijs aan leerlingen met problemen in de sociaal-emotionele ontwikkeling, die aangewezen zijn op specifieke ondersteuning.  Leerlingen met zeer specifieke onderwijsbehoeften, die binnen het reguliere onderwijs onvoldoende passend onderwijs kunnen krijgen, zijn aangewezen op het speciaal onderwijs.  Voor plaatsing op De Muldersteeg moet het samenwerkingsverband instemmen en een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) afgeven. Hiermee kunnen ouders hun kind aanmelden.