Adresgegevens

  • Van Pallandtlaan 7
  • 7742 WJ Coevorden

Contact

  • t: 0524 - 512 148
  • e: info@drpicardt.nl
  • w: www.drpicardt.nl

Dr. Picardtschool

CBS Dr. Picardt is een protestants-christelijke basisschool waar iedereen welkom is. We geven dagelijks inhoud aan het christelijke karakter van onze school. Wij doen dat in de wetenschap en verwachting dat ouders dit onderschrijven of daarmee instemmen.

Wij stemmen ons onderwijs af op het niveau en de belevingswereld van de kinderen. We besteden veel aandacht aan taal, rekenen en lezen. Met behulp van moderne methoden en hulpmiddelen zoals digiborden en tablets leggen we een degelijk kennisfundament. Natuurlijk is er ook ruimte voor de creatieve, sociaal-emotionele en lichamelijke ontwikkeling. Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling gebruiken we het programma Rots & Water.