Adresgegevens

  • Mozartlaan 6
  • 1217 CN Hilversum

Contact

  • t: 035 - 624 22 20
  • e: directie@gsvh.nl
  • w: www.gsvh.nl

Godelindeschool

De Godelindeschool hanteert hoge kwaliteitsnormen ten aanzien van het onderwijs. Dat komt onder andere tot uitdrukking in de zorg voor de leerlingen, de inhoud en organisatie van het onderwijs, de professionaliteit van de leerkrachten en de betrokkenheid van de ouders. In een stimulerende werkomgeving wordt elke leerling intensief begeleid, wordt er naar behoefte herhalingswerk of verrijkingsstof aangeboden en wordt de voortgang regelmatig getoetst.
In de samenstelling van het lesprogramma streeft de school naar het realiseren van een optimaal leerrendement door het ontwikkelen van een resultaatgerichte werkhouding bij de leerlingen. Daarbij worden ze geconfronteerd met het stellen van eisen en gestimuleerd tot het dragen van eigen verantwoordelijkheid.