Adresgegevens

  • Kuipersstraat 65
  • 1074 EH Amsterdam

Contact

Herman Wesselink

Welkom op de website van Herman Wesselink. Deze site dient als platform om Hermans belangstelling voor en kennis van kerken, religieus erfgoed en architectuur te delen. Herman is in 2018 gepromoveerd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op het onderwerp bedreigde kerkgebouwen uit de periode 1800-1970. Momenteel werkt hij aan een dataset over kerkgebouwen uit de genoemde periode, schrijft hij artikelen voor tijdschriften en websites, geeft hij rondleidingen en lezingen en maakt hij maquettes, tekeningen en strips in opdracht. Op deze website vindt u hiervan een beperkte selectie in woord en beeld. Aarzelt u niet contact op te nemen wanneer u een vraag heeft of van Hermans expertise gebruik wilt maken.

Wie is Herman Wesselink en waarom deze website? Hier volgen enige wederwaardigheden om dit duidelijk te maken. Herman is van studie en beroep architectuurhistoricus, vooral gespecialiseerd in kerkelijke bouwkunst en monumentenzorg. Zijn belangstelling voor kerken heeft hij van jongs af aan gehad. Als kind begon hij met het tekenen en nabouwen van kerken en kathedralen, eerst van lego en later van papier en karton. Tijdens zijn schooltijd dwaalden zijn gedachten regelmatig af naar grootse kerken en kathedralen, dichtbij en veraf. In zijn schoolschriften werden de rekensommen nogal eens verdrongen door kerkgebouwen. Een veelgehoorde opdracht van klasgenootjes was: ‘Herman, teken eens de kerk van [woonplaats oma opdrachtgever]’, waarop hij de bewuste kerk op het schoolbord tekende. Hij kende ze allemaal uit zijn hoofd. Tijdens vakanties en stedentrips zocht hij zijn studieobjecten op om ze te bekijken en te fotograferen. Deze ervaringen vormden weer de basis voor vele tekeningen en vaak ook voor maquettes. Enige voorbeelden hiervan vindt u op deze website (zie tekeningen en maquettes). Rond zijn tiende raakte Herman gefascineerd door de kerkbouw uit de negentiende eeuw en dan vooral de neogotiek van de beroemde architect Pierre Cuypers. Sindsdien verdiepte hij zich in het werk van hem en zijn vele leerlingen. Hij is specialist op dat gebied, maar zijn interesse gaat ook uit naar andere bouwperioden. Vanwege zijn belangstelling voor bouwkunst wilde hij vroeger architect worden. Een architect die in de voetsporen van Cuypers en Berlage zou treden. Het werd uiteindelijk kunstgeschiedenis aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, met als specialisatie architectuurgeschiedenis. In 2006 heeft Herman een half jaar in het Duitse Münster gestudeerd, waar hij zich verdiepte in Duitse kerkbouw en monumentenzorg. Na het behalen van zijn bachelor volgde de master erfgoedstudies. Tijdens zijn master heeft Herman zich toegelegd op vraagstukken rond de (her)bestemming van monumentale kerken. In deze tijd van secularisatie en de snel veranderende positie van monumentenzorg moet dat onderwerp algemene aandacht krijgen – anders zullen er veel prachtige kerkgebouwen verloren gaan.
In de periode 2012-2018 was Herman bezig met een promotieonderzoek aan de Vrije Universiteit te Amsterdam over kerkgebouwen. De bedoeling van dit onderzoek was bij te dragen aan een beleidsinstrumentarium voor het in stand houden van monumentale kerken in de toekomst. Zijn onderzoek richtte zich op kerken uit de periode 1800-1970. Deze website dient daarom niet alleen als platform om Hermans belangstelling, opvattingen, publicaties en tekeningen met anderen te delen, maar ook om het publiek te wijzen op de niet altijd vanzelfsprekende waarde van kerkarchitectuur.