Het Mozaiek

Adresgegevens
Contactgegevens
Bezoek onze locatie

Het Protestants Christelijke Onderwijs heeft in Enkhuizen een lange geschiedenis. In het verleden waren er meerdere zelfstandige christelijke basisscholen in de stad. Sinds 1994 is Het Mozaïek de enige christelijke basisschool binnen Enkhuizen. De naam ‘Het Mozaïek’ bestaat overigens pas sinds 2015. De leerlingen van de toenmalige locaties ‘De Voorhof’ en ‘De Veste’ konden meedoen aan een wedstrijd voor een nieuwe, gemeenschappelijke naam. Er is toen gekozen voor ‘Het Mozaïek’: een plek waar grote en kleine mensen, die allemaal verschillend zijn, samen een school vormen, net zoals een mozaïek een eenheid vormt door de verscheidenheid aan stukjes glas of steen. Het Mozaïek wil zo een kleurrijke school zijn waar ieder kind met zijn of haar eigen talenten een plek heeft.

Het Mozaïek heeft twee locaties. Buiten de vesting is dat locatie Toereppel en in de binnenstad is dat locatie Spaans Leger. Voor beide locaties geldt dat er volledig basisonderwijs gegeven wordt vanaf groep 1 t/m groep 8.

Je bedrijf aanmelden?

Je gegevens worden gebruikt om contact met je op te nemen zoals omschreven in de privacyverklaring.