Adresgegevens

  • Marsgeel 14
  • 2718 BZ Zoetermeer

Contact

Kindcentrum Het Palet


Veiligheid en geborgenheid zijn voor ons basisbegrippen van waaruit wij werken.  Onze leerlingen voelen zich prettig en gaan met plezier naar school, ze voelen zich thuis bij ons op Het Palet.

Veiligheid in de omgang met elkaar en een prettig klassenklimaat zijn onontbeerlijk. Om hier aan te werken maken wij gebruik van de methode “Kanjertraining”. Tijdens de Kanjerlessen staan respect, vertrouwen en openheid centraal.  Kinderen leren voor zichzelf op te komen en anderen op een juiste manier te coachen. Veiligheid heeft te maken met graag naar school gaan, gehoord en gezien worden en met duidelijkheid. Kinderen hebben behoefte aan vaste routines, aan rust en structuur. Door rekening te houden met en in te spelen op de verschillen in talent, tempo en temperament van onze leerlingen, maken we ons onderwijs interessant en uitdagend en voelen kinderen zich gezien en gehoord.
Dit maakt ons onderwijs efficiënt en effectief.