Adresgegevens

  • Kerklaan 3
  • 9341 AV Veenhuizen

Contact

Kindcentrum SPEEL en LEER

Kidscasa Kinderopvang is de kinderopvangorganisatie van het kindcentrum. De pedagogische werkwijze van onderwijs & opvang zijn op elkaar afgestemd en we organiseren gezamenlijke activiteiten. Dit aanbod wordt verzorgd vanuit een gezamenlijk opgestelde visie en twee teams die optimaal samenwerken, zodat ouders met een gerust hart hun kind kunnen brengen en kinderen met plezier de dag doorbrengen. Onderwijs en opvang versterken elkaar op het gebied van het inhoudelijke aanbod, kwaliteit en dienstverlening naar ouders en kinderen.

Op de school zitten ongeveer 80 leerlingen verdeeld over vier groepen. We hechten veel waarde aan kwalitatief hoogwaardig onderwijs, waarbij we aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de kinderen en we oog hebben voor elkaar. Samen met ouders en kinderen voelen we ons verantwoordelijk voor een positief klimaat op school, zodat voor alle kinderen geldt dat ze kunnen presteren met plezier.