Adresgegevens

  • Beukstraat 13
  • 5151 ZK Drunen

Contact

  • t: 0416 - 300 982
  • e: wereldwijs@mikz.nl
  • w: www.mikz.nl

Kindcentrum WereldWijs


Bij kindcentrum WereldWijs verwelkomen we kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 12 jaar. Zij zijn van harte welkom op ons kinderdagverblijf, onze voorschoolse opvang (VSO) en buitenschoolse opvang (BSO). Kindcentrum WereldWijs werkt volop samen met de basisschool. Deze nauwe samenwerking heeft er zelfs toe geleid dat basisschool de Bolster en kindcentrum de Rups sinds 2018 samen de naam WereldWijs dragen.

Onze peuters sluiten één of twee keer per week aan bij de kleuters op de basisschool. Tijdens zo’n uurtje mogen ze aan dezelfde knutselprojecten werken als de kleuters. Daarnaast treffen ze elkaar twee keer per week bij het buitenspelen. We bieden de kinderen alle ruimte ontdekkingen te doen en een stroom van kennis met elkaar uit te wisselen. Dat is het grote voordeel van twee groepen kinderen met elkaar samen laten spelen. Waar zij hun eigen mogelijkheden zien, merken zij ook de mogelijkheden op van andere kinderen. Vanaf het moment dat kinderen van de dagopvang 1 jaar oud zijn, kunnen zij gezellig met ons aan tafel voor een warme maaltijd.

De dag begint vroeg op WereldWijs: om 7.30 uur zien we de eerste kinderen van de VSO al binnendruppelen. We zorgen dat ze op tijd weer in het klaslokaal zitten. Na schooltijd sluiten de kinderen van de BSO weer bij ons aan. Ook zij kunnen zich aanmelden voor een warme maaltijd.