Adresgegevens

  • Noorderringweg 30
  • 9363 HB Marum

Contact

Kindercentrum Het Zonnetje

Binnen “Het Zonnetje” speelt het pedagogisch beleidsplan een grote rol. Vanuit dit plan proberen wij een verantwoorde opvang te bieden, waarmee de totale ontwikkeling van het kind gestimuleerd wordt. We zien het kindercentrum als een gedeelte van de opvoeding waarmee kinderen groot worden gebracht. Door ouders, scholen en de opvang worden kinderen groot tot wie ze zijn. Voor kinderen van 0 tot 13 jaar is het kindercentrum naast de thuisopvoeding een goede leeromgeving waar de natuur centraal staat. Naast het bieden van opvang aan de kinderen, bieden wij ook activiteiten aan de ouders. Kinderen zijn onlosmakelijk verbonden met ouders. Een goede samenwerking met de ouders is dan ook een voorwaarde om goed met de kinderen te kunnen werken.

Om te zorgen dat een kind de mogelijkheid krijgt zich optimaal te ontwikkelen gaan we uit van een aantal basisdoelen. Naast deze basisdoelen legt “Het Zonnetje” het accent op: een positieve, respectvolle en bewuste omgang met het kind. Kindercentrum “Het Zonnetje” wil kinderen opvangen in een uitnodigende omgeving waar kinderen humor en plezier met elkaar kunnen beleven en zelfstandigheid kunnen verwerven. Kindercentrum “Het Zonnetje” laat zich inspireren door de pedagogiek van Reggio Emilia en Emmi Pikler. Wij leggen daarbij de nadruk op wat kinderen kunnen en niet op wat ze nog niet kunnen. Kinderen hebben ruimte en tijd nodig waarin zij zich vrij kunnen bewegen daarom is de vrije bewegingsontwikkeling onlosmakelijk verbonden met een aandachtige liefdevolle verzorging.