Adresgegevens

  • Zwarteweg 103
  • 1431 VK Aalsmeer

Contact

Kinderopvang Solidoe

Solidoe biedt verschillende soorten kinderopvang: baby’s en peuters zijn van harte welkom op de kinderdagverblijven, en voor de peuters is er ook aparte peuteropvang, onder andere met Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Kinderen van de basisschool kunnen voor schooltijd bij ons terecht op de voorschoolse opvang, tijdens de lunchpauze of overblijf op de tussenschoolse opvang en na school op de buitenschoolse opvang. Op een aantal buitenschoolse opvang vestigingen is er extra aandacht voor sport. Voor de buitenschoolse opvang bieden we ook de mogelijkheid om alleen in de vakanties te komen. Hieronder zijn onze diensten weergegeven en vindt u meer informatie.