Adresgegevens

  • Anemonelaan 2
  • 5582 GC Waalre

Contact

Nutsbasisschool De Meent


De Ontdekker zoekt de ander op, leert van de ander en gaat de dialoog aan, experimenteert en onderzoekt. De Creator ontwerpt vernieuwend onderwijs, vormt een community, realiseert co-creatie, benut kansen en maakt de bedoeling zichtbaar. De Held durft af te wijken, neemt eigen ruimte, toont eigen wijsheid en talenten.

Deze persoonlijkheidstypen sluiten aan op onze onderwijsvisie 3O leren dat mede gestalte krijgt via onze ateliers: onderzoekend (ontdekker), ontwerpend (creator) en ondernemend (held) en vind je op alle lagen terug in ons onderwijs en onze ontwikkeldoelen. Wij inspireren kinderen tot leren, laten ze hun eigen talenten en krachten ontdekken en bieden kinderen een stevige basis voor de toekomst. Als lerende school blijven we ons ontwikkelen en staan we midden in de samenleving. Wij geloven erin dat we met alle betrokkenen in en om de school de verantwoordelijkheid hebben om optimale kansen voor kinderen te creëren. Daarbij hebben we respect voor verschillen en stemmen we zo veel mogelijk af op eigenheid, kwaliteiten en behoeften van kinderen.