Adresgegevens

  • Pretoriusstraat 123
  • 2571 VD Den Haag

Contact

Obs de Springbok locatie Pretorius

De Springbok is een openbare basisschool met twee locaties in Transvaal.

Om de kinderen optimale kansen te bieden, geven we de kinderen zes uur extra onderwijs. Dit doen wij in een vijf gelijke dagenmodel met een continurooster. Alle kinderen gaan vijf dagen per week van half negen tot drie uur naar school, ook op de woensdag.

De Springbok is NT2 proof. Wij leren de kinderen goed Nederlands lezen, schrijven en spreken. Dat is terug te zien in zich steeds verder verbeterende resultaten.

De Springbok is een erkende sportieve en gezonde school. We hebben veel aandacht voor het ontwikkelen van talenten op gebieden als sport, muziek, kunst en techniek.

Ook voor ouders is er veel te doen op de Springbok. Zo kunnen moeders er naailes krijgen, is er een sportprogramma voor moeders en voor vaders, wordt er Nederlandse les aangeboden onder schooltijd, zijn er thema- en inloopochtenden en kunnen ouders regelmatig een lekker kopje koffie komen drinken. Wil je als ouder echt actief bezig zijn, dan kun je je als ouder aansluiten bij de medezeggenschapsraad of de ouderraad.