Adresgegevens

  • Bouwkamp 4
  • 8266 KL Kampen

Contact

OBS Villa Nova


Villa Nova biedt ieder kind van 4 tot 12 jaar kwalitatief goed onderwijs in een hoogwaardige digitale leeromgeving die aansluit op de individuele behoeften binnen de groep, waarbij begeleiding op passend niveau wordt geboden.
Villa Nova gaat uit van de veranderende maatschappij waarin de ‘21st century skills’: samenwerken, probleem oplossend vermogen, ICT-geletterdheid, onderzoekend- en ontdekkend leren, creativiteit, kritisch denken, communiceren, leren van en met elkaar centraal staan.
De kinderen van Villa Nova worden opgeleid tot wereldburgers. Om dit te bereiken moeten kinderen zich (wereld)breed ontwikkelen en kunnen excelleren. Daarbinnen zijn talentontwikkeling en jezelf kunnen zijn belangrijk. Het streven is dat ieder kind minimaal de kerndoelen behaalt. De kinderen zijn in toenemende mate medeverantwoordelijk voor het eigen leerproces. Hoogintelligente en hoogbegaafde leerlingen gedijen tevens goed in ons onderwijsconcept.
Villa Nova kenmerkt zich door een (huiselijke) vertrouwde omgeving, waar de kinderen gezamenlijk verantwoordelijk voor zijn. Villa Nova werkt samen met ouders en externe betrokken partners, waardoor Villa Nova midden in de samenleving staat. Kinderen van 0 tot 4 jaar worden bij de kinderopvang volgens de pedagogische visie van Villa Nova opgevangen, waardoor een doorgaande pedagogische lijn ontstaat.
Villa Nova onderscheidt zich door continu in ontwikkeling en lerend te zijn en waarborgt de kwaliteit door middel van reflectie.