Adresgegevens

  • Turfsingel 82
  • 9711 VX Groningen

Contact

Praedinius Gymnasium


Het Praedinius Gymnasium is een middelbare school die openbaar onderwijs biedt. Dat houdt in dat bij ons levensovertuiging geen rol speelt bij de toelating. Naar onze mening is het juist belangrijk dat leerlingen met verschillende achtergronden respectvol met elkaar omgaan. De docenten en de overige personeelsleden zijn erop gericht om binnen de school een sfeer van vertrouwen te creëren, een sfeer waarin iedereen zich thuis voelt en waarin plezier in leren en werken voorop staat.