Adresgegevens

  • Schoolstraat 38
  • 5081VH Hilvarenbeek

Contact

Samenwijs Starrebos Opvang en Onderwijs

De wereld is voortdurend in verandering. Samenwijs Starrebos streeft ernaar om, in samenwerking met de ouders, kinderen optimaal voor te bereiden om in de huidige maatschappij én in de toekomst te kunnen functioneren en participeren.

Belangrijk hiervoor is:

· Iedere leerling mag stralen op een manier die bij hem/haar past -> Passend onderwijs.
· Samenwijs Starrebos biedt een actueel aanbod voor de basisvakken: rekenen, lezen, taal, spelling, wereldoriëntatie a.d.h.v. thema’s, sport en spel, kunst en cultuur.
· Samenwijs Starrebos realiseert een positief sociaal klimaat en werkt aan gedrag.
· Samenwijs Starrebos hanteert een duidelijk organisatorisch beleid:
– Schoolbrede afspraken en regels.
– Gezamenlijke verantwoordelijkheid (Iedere medewerker is medeverantwoordelijk voor alle leerlingen van Starrebos).
· Op Samenwijs Starrebos leren kinderen samenwerken met kinderen uit andere groepen.
· Samenwijs Starrebos leert leerlingen omgaan met moderne media en middelen:

– ICT vaardigheden
– Mediawijsheid
– Digihelden

KIVASCHOOL

Wij werken volgens de principes van KiVa. KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee worden de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school verbeterd. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op specifieke individuen. Ons motto luidt dan ook: ‘samen maken wij er een fijne school van!’