Sint-Willibrorduskerk

Adresgegevens
Contactgegevens
Bezoek onze locatie

Van welke kant je Alphen ook nadert, van ver zie je de gotische kerktoren uit de 16e eeuw al markant staan. Eeuwenlang stond onze fiere kerktoren ongeschonden in het Brabantse landschap, maar helaas bleef ook Alphens grootse trots niet gespaard van oorlogsgeweld: op 7 oktober 1944 viel de torenspits na hevige beschietingen op het middenschip van de neogotische kerk uit 1910. De toren werd geheel gerestaureerd, de zwaar beschadigde kerk werd vervangen door een driehoekige kruiskerk van het type pseudo-basiliek, ontworpen door architect Hendrik-Willem Valk. Pastoor W. Binck legde op 20 mei 1954 de eerste steen (te vinden in de buitenmuur aan de Raadhuisstraat); op 2 juli 1955 werd de nieuwe kerk geconsacreerd door bisschop Jos Baeten, geboren en getogen in Alphen.

In de huidige kerk bevinden zich nog diverse kunststukken uit de kerk van 1910: het hoog- of Sacramentsaltaar, de zij-altaren van Maria en St.Jozef, het grote hangend kruis met corpus, de doopvont en de voorste communiebanken alsmede enkele heiligenbeelden. Opmerkelijk zijn de gebrandschilderde ramen in de rechterzijbeuk, waarin de torens zijn afgebeeld van de 14 kerken uit de directe omgeving die – net als Alphen –¬†oorspronkelijk behoorden tot de Norbertijner abdij van Tongerlo. Mattheus van Looy, de laatste Norbertijner pastoor van Alphen, overleed in 1833.

De Alphenaren zijn terecht trots op hun kerk met zijn machtige toren. Overtuig u er zelf van: u bent van harte welkom.

Je bedrijf aanmelden?

Je gegevens worden gebruikt om contact met je op te nemen zoals omschreven in de privacyverklaring.