Adresgegevens

  • Mgr. Bekkersstraat 53
  • 2223 AR Katwijk aan den Rijn

Contact

Stichting de Steenrots

Stichting de Steenrots

Beschermd wonen!
Stichting De Steenrots is opgericht op 30 juni 2014 met als doel het in stand houden van woonvorm De Reling.

De Reling is een beschermende woonvorm voor mensen met een psychiatrische aandoening. Hier wordt begeleiding geboden aan (jong)volwassenen die (nog) niet zelfstandig kunnen wonen en zorgafhankelijk zijn. Binnen de woonvorm is er ruimte om in een vertrouwde sfeer gestalte te geven aan geloofsovertuiging. In een algemene ruimte wordt elke doordeweekse dag dagbesteding aangeboden.

Meer informatie op www.steenrotskatwijk.nl