Stichting Samen Werken Aan De Toekomst

Adresgegevens
Contactgegevens
Bezoek onze locatie

SWADT is een non-profit organisatie die graag mensen helpt. Wij richten ons op cliënten met hulpvragen op het gebied van: psychiatrische problematiek, LVB (licht verstandelijk beperkt) in combinatie met gedragsproblematiek, gezin-/systeemproblematiek en forensische problematiek al dan niet in combinatie met een verslaving, schulden en/of dakloosheid. Daarnaast is SWADT thuis in de culturele diversiteit van cliënten. Als de cliënt wil werken in een bedrijf dan ondersteunt het SWADT bij het vinden van een passende werkplek. Samen met de cliënt wordt er gezocht naar een passende plek om deel te nemen in de maatschappij. De cliënt werkt of gaat stage lopen binnen een bedrijf. De cliënt onderzoekt samen met SWADT wat de mogelijkheden zijn. Wij helpen graag bij het vinden en behouden van een betaalde baan.

Je bedrijf aanmelden?

Je gegevens worden gebruikt om contact met je op te nemen zoals omschreven in de privacyverklaring.