Adresgegevens

  • Rijksweg Zuid 170
  • 6161 BV Geleen

Contact

Stichting WonenPlus


Stichting WonenPlus is een kleinschalige zorgorganisatie die ruim 200 mensen met een beperking ondersteunt op het gebied van wonen en werken.

Als zorgorganisatie kiezen wij er bewust voor kleinschalig te zijn en te blijven, omdat wij het belangrijk vinden nauw betrokken te zijn bij zowel onze medewerkers als cliënten.

De uniciteit van iedere cliënt vraagt om een blijvende flexibiliteit en openheid. Onze medewerkers zijn dan ook goed opgeleide, cliëntgerichte professionals die werken vanuit hun hart. Zij staan dicht naast de cliënt, met als doel blijvend te werken aan het door hun cliënt beoogde levensgeluk.

Wij vinden dat ieder mens de kans verdient zich naar eigen wens, behoefte en mogelijkheid te ontwikkelen en als volwaardig burger deel uit te maken van onze maatschappij. Toch is dit niet voor ieder van ons een vanzelfsprekendheid. De regie over je eigen leven behouden kan lastig zijn wanneer je een verstandelijke, lichamelijke en/of psychiatrische beperking hebt.
Stichting WonenPlus vindt dat eigenheid en autonomie nooit verloren mag gaan. Voor niemand. Onze cliënten kunnen van ons ondersteuning verwachten in de door henzelf vormgegeven invulling van hun woon -en werkwijze. Volwaardig burgerschap betekent volgens ons: deel uitmaken van de maatschappij, wonen in de wijk, betekenisvol werk hebben en gebruik maken van voorzieningen die in de maatschappij voorhanden zijn. Wederzijdse acceptatie en respect staat bij ons hoog in het vaandel. Het gaat om meetellen en meedoen, en daardoor kwaliteit van bestaan ervaren.