TELL-US

Adresgegevens
Contactgegevens
Bezoek onze locatie

TELL-US is een groep begeleiders, pedagogen, psychologen die allen als ZZP vele jaren werkzaam zijn in de jeugdhulpverlening en jeugdpsychiatrie. Zij hebben hun kennis en ervaring gebundeld om hulp en zorg aan kinderen en ouders te bieden. TELL-US is gespecialiseerd in het veranderen van gedrag bij jongeren met extreem moeilijk gedrag. De meeste van deze jongeren hebben vaak geen enkelduidige psychiatrische diagnose, bij TELL-US worden meestal jongeren aangemeld met een meervoudig psychiatrisch diagnostisch beeld.

Je bedrijf aanmelden?

Je gegevens worden gebruikt om contact met je op te nemen zoals omschreven in de privacyverklaring.