Adresgegevens

  • Abellalaan 1
  • 2182 TX Hillegom

Contact

Welzijns Kompas Hillegom

Wij zijn een laagdrempelige, professionele brede welzijnsorganisatie voor burgers, met een groot lokaal en regionaal draagvlak. Vanuit onze maatschappelijke positie zetten we actief in op sociale preventie en participatie. Onze ondersteuning is onafhankelijk, toegankelijk, snel en op maat. Wij stimuleren burgerschap en vrijwilligerswerk. De wijk, de buurt, het dorp is daarbij het vertrekpunt. De sociale verbanden van mensen zijn vindplaatsen. De plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten worden zo goed mogelijk benut. Sociaal culturele activiteiten zijn zo veel mogelijk van de burger. Wij zijn facilitator en verbinder. Wij zijn generalist en werken samen met professionals als huisartsen, MEE, GGZ, Ouderenzorg, de Gehandicaptensector en de mantelzorg.