Vind bedrijven in Flevoland

Samenwerken in Flevoland

De Flevolandse gemeenten hebben hun krachten gebundeld om werkgelegenheid te creëren. Deze website is opgezet om kennis en talent in de regio te behouden. Tevens vindt u hier tal van vacatures bij de verschillende overheden die Flevoland rijk is, zoals de provincie Flevoland, diverse gemeenten en Waterschap Zuiderzeeland.

Projectrijk Flevoland

Duurzaamheid doe je met z’n allen. Op deze website vindt u informatie betreffende diverse thema’s, waaronder energie, water, natuur en ruimte. Door met verschillende organisaties samen te werken worden tal van projecten gerealiseerd. Een overzicht van deze projecten vindt u op de website. Samen maken we Flevoland duurzaam!

Flevoland in 2030

De toekomst is voor iedereen die vooruitgang wil boeken van groot belang. In de regio Flevoland speelt de toekomst een grote rol. Door een Omgevingsvisie op te stellen worden er duidelijke plannen opgezet voor Flevoland in 2030. Hier gaat het bijvoorbeeld om de energievoorziening, wonen, werken en leven. Voor de Omgevingsvisie kunt u deze website raadplegen.

Economische ontwikkeling in Flevoland

Een vitale economie is voor iedere regio van groot belang. Zo’n economie vereist echter wel investeringen en aandacht. In het jonge, centraal gelegen Flevoland richt men zich op ondernemerschap, vernieuwing en groei. Zo wordt er geïnvesteerd in luchthavens, havens, werkgelegenheid en steden. Deze aanpak heeft geresulteerd in een bovengemiddelde groei van de economie! Voor verdere informatie omtrent beleid en toekomstvisies kunt u de website raadplegen.

Bereikbaarheid Flevoland

Een vitale regio heeft een goede mobiliteit nodig. Omdat de ontwikkelingen op dit gebied razendsnel gaan, is innovatie geboden. De regio Flevoland neemt de Mobiliteitsvisie (die te vinden is op de website) hierbij als uitgangspunt. Hierin staat onder andere de samenwerking tussen overheden en partners centraal, zodat gezamenlijke doelen gesteld en gehaald kunnen worden. Zo blijft Flevoland goed bereikbaar!

Veiligheidsregio Flevoland

Gezondheidszorg is belangrijk voor het welbevinden van een regio. In Flevoland wordt daarom intensief samengewerkt tussen de politie, brandweer, geneeskundige zorg en gemeenten. Door gezamenlijk beleid te voeren kan sneller, goedkoper en effectiever worden ingegrepen. Op deze website vindt u verdere informatie over de deelnemende partijen.

Geschiedenis van Flevoland

Aandacht voor de geschiedenis is al sinds mensenheugenis belangrijk. In Flevoland bevindt zich het ‘Steunpunt Archeologie en Monumenten Flevoland’, vaak afgekort als SAM Flevoland. Door de decentralisatie van het erfgoedbestel door de overheid, zijn regio’s op hun eigen beleid aangewezen. Hierdoor is er sinds kort een intensieve samenwerking tussen verschillende gemeenten, wat geresulteerd heeft in vele plannen, toekomstvisies en beleidsplannen. Raadpleeg hiervoor de website.

Sportservice Flevoland

Sport houdt de mens gezond en vitaal. Als regio investeert Flevoland intensief in sport(educatie). Door Sportservice Flevoland op te richten, wordt sporten in de regio gestimuleerd. De doelstelling van deze provinciale organisatie is: alle Flevolanders in beweging krijgen en houden. Op de website vindt u informatie over sporten, evenementen, onderwijs en innovatie.

Lelystad en haar bodem

De bodem in Flevoland is continu in beweging en vereist intensief beheer. Voor goed beheer is duidelijkheid nodig. Deze duidelijkheid is door de zes gemeenten in Flevoland geboden middels een gezamenlijke nota bodembeheer. Hierin staan voornamelijk eisen waaraan de grond moet voldoen, zodat de kwaliteit door de hele regio hetzelfde is. Op deze website vindt u uitgangspunten van de nota, alsmede de gestelde eisen.

Je bedrijf aanmelden?

Je gegevens worden gebruikt om contact met je op te nemen zoals omschreven in de privacyverklaring.