Platform Techniek Rivierenland

Om de technische sector in de regio Zuidwest-Gelderland een impuls te geven, is Platform Techniek Rivierenland opgezet. Dit samenwerkingsverband tussen ondernemers, onderwijs en overheid hebben als doel: voldoende technische talenten in de regio, voor nu en in de toekomst. De ambities van het platform zijn onder andere meer instroom in technische beroepen, actieve kennisdeling, algemene verhoging van scholingsgraad en behouden van technici.

Regio Rivierenland

De gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel, allen gesitueerd in de regio Zuidwest-Gelderland, maken deel uit van het samenwerkingsverband Regio Rivierenland. Samen werken de gemeenten onder andere aan duurzame energie, economie, mobiliteit, sociale ontwikkeling en wonen. Hiermee wordt de economie en werkgelegenheid gestimuleerd, zodat er sterke gemeenten ontstaan!

Toerisme in Rivierenland

Om het toerisme in de prachtige regio Rivierenland te stimuleren, hebben de gemeenten deze website opgezet. Hier vindt u een overzicht van activiteiten, eet- en drinkgelegenheden, evenementen, overnachtingsmogelijkheden en wandelroutes. De regio heeft u veel te bieden: gezellige winkelsteden, pittoreske dorpjes, musea en heerlijke restaurants. Ook is er een unieke natuur!

Waterschap Rivierenland

Schoon (drink)water en veilige dijken vraagt veel inzet en onderhoud. Waterschap Rivierenland zorgt met behulp van bestuur en medewerkers voor schoon en voldoende oppervlaktewater en veilige dijken. Dit gebeurt door dijk- en waterbeheer en rioolafvalwaterzuivering. Waterschap Rivierenland past de Europese, nationale en regionale regels toe op hun eigen beleid en regels, wat geresulteerd heeft in een Waterbeheerprogramma, Wegenbeheerplan en Deltaprogramma.

Werk, zorg en welzijn

Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten belast met taken op het gebied van werk, zorg en welzijn. In de regio Rivierenland werken de gemeenten samen, om zo haar inwoners maatwerk te bieden, afgestemd op de lokale situatie. Op deze manier ontstaat een eenvoudiger, efficiënter en goedkoper stelsel van zorg. Deze website, ontstaan uit een initiatief van de samenwerkende gemeenten in Rivierenland, biedt u informatie en inspiratie op het gebied van Werk en Zorg & Welzijn.

Omgevingsdienst Rivierenland

Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) is belast met vergunningverlening- en toezichttaken op het gebied van milieu voor de gemeenten in de regio Rivierenland. Door één geïntegreerde vergunning ontstaan er kortere procedures, minder administratieve lasten, betere dienstverlening en onderlinge afstemming. Daarnaast werkt Omgevingsdienst Rivierenland samen met de brandweer en andere omgevingsdiensten in Gelderland.

Kennisnetwerk Leefbaarheid Rivierenland

Leefbaarheid, een eenvoudig begrip met een belangrijke rol binnen de samenleving. Om de leefbaarheid in Zuidwest-Gelderland te versterken, hebben de gemeenten in de regio Kennisnetwerk Leefbaarheid Rivierenland opgericht. Dit netwerk verzamelt alle informatie, initiatieven en kennis over leefbaarheid, om zo diverse activiteiten op te zetten. Als burger kunt u hieraan deelnemen, want samen werken we aan een leefbare omgeving!

BSR

In de meeste regio’s in Nederland wordt er op belastinggebied samengewerkt. Zo ook in Regio Zuidwest-Gelderland. Hier bevindt zich BSR, een samenwerkingsverband van Avri, Waterschap Rivierenland en diverse gemeenten. Hiermee worden publieke organisaties ontzorgt bij het heffen en innen van lokale belastingen: ‘Van gegevens naar waarde. BSR, uw partner!’

Samen werken aan toerisme

Stichting Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Rivierenland is tot stand gekomen op initiatief van het bedrijfsleven, gemeenten in de regio en de provincie Gelderland, met als doel: het bevorderen van bestedingen en werkgelegenheid in de toeristische sector. Om dit in goede banen te leiden, is een strategische marketingvisie opgesteld, waarbij de focus ligt op kennis & inzicht, ontwikkeling, informatiemanagement en regiomarketing. Meer informatie vindt u op deze website.

FoodValley

De ‘FoodValley’-regio is een uiterst internationaal gerichte regio. Zoals de naam al impliceert richt de regio zich voornamelijk op de agrarische sector, waarin voeding een voorname rol speelt. Middels innovatie en vernieuwing krijgt de regio een steeds prominentere rol in het internationale landschap van de agrarische sector. Op deze website vindt u (in het Engels) uitgebreide informatie over de plannen en ontwikkeling van de regio.

Pronviale omgevingsvisie voor de Veluwe

De regio de Veluwe maakt onderdeel uit van provincie Gelderland en wordt op verschillende thema’s en niveaus door haar bestuurd. Zo heeft de provincie ook een omgevingsvisie voor de diverse regio’s binnen de provinciegrenzen opgesteld. Zo is er een duidelijk beeld van de plannen van de provincie en weten de gemeenten wat van hen verwacht wordt.

H20

Hattem is een kleine gemeenten op de Veluwe. Toch heeft de gemeente grootse ambities. Zo wordt er samengewerkt met twee omliggende gemeenten: Heerde en Oldebroek. Deze samenwerking, genaamd ‘H2O’, richt zich op externe en landelijke ontwikkelingen. Door de samenwerking nog verder te intensiveren ontstaat een sterke economische regio.

Business in samenwerking

Samenwerking is niet alleen van belang voor gemeenten en overheidsinstellingen, maar ook voor ondernemers en bedrijven. Speciaal voor ondernemers is netwerkgroep Businessclub Noordwest Veluwe opgezet. Het doel van deze club is om tal van activiteiten te ontwikkelen die bijdragen aan een gunstig en winstgevend ondernemersklimaat. Kijk voor meer informatie op de website van de organisatie!

Gewoon in Apeldoorn

Apeldoorn is een prachtige stad. Om meer mensen richting de stad te trekken, heeft Apeldoorn Marketing deze website opgezet. U vindt hier informatie omtrent (het beleid op het gebied van) wonen, werken, ondernemen en vrije tijd. Op zoek naar een fijne woonomgeving, leuk evenement of goede baan? Je vindt het ‘Gewoon in Apeldoorn’!

GezondVeluwe

De zorginstellingen in de regio Noordwest-Veluwe spelen in op het ouderenbeleid in de regio. Zij hebben zich verenigd onder de noemer ‘GezondVeluwe’: een samenwerkingsverband tussen gemeenten, inwoners, zorgaanbieders en zorgverzekeraars om de behoeften en wensen van de inwoners van de regio centraal te stellen. Zo ervaren de ruim 150.000 inwoners van de regio betaalbare en goede zorg!

Regio Noord-Veluwe

Een deel van de gemeenten in de regio Stedendriehoek en Noordwest-Veluwe maakt onderdeel uit van de Regio Noord-Veluwe (RNV). Dit samenwerkingsverband, bestaande uit de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten, is gericht op de ontwikkeling van het woon-, werk- en recreatieklimaat in de gemeenten. Door gezamenlijk visiedocumenten, beleid en strategienota’s op te zetten kunnen deze doelen gerealiseerd worden.

Cleantech Regio

In de Cleantech Regio werken de Stedendriehoek-gemeenten, onder andere de gemeente Apeldoorn, samen met onderwijs, ondernemers en onderzoek aan een duurzame economie en energieneutrale samenleving. Hierbij gaan economie en ecologie hand in hand en wordt er gewerkt aan een duurzame toekomst! Op deze website vindt u informatie voor inwoners, ondernemers, onderwijs en overheid.

Samenwerken in de FoodValley

De FoodValley, onderdeel van regio de Veluwe, is uiterst ambitieus. Door een uitstekende infrastructuur, moderne bedrijven en een hoge kwaliteit speelt de regio een belangrijke rol op het gebied van voeding in Nederland. Deze website kunt u raadplegen voor informatie over ondernemen, wonen en (samen)werken in de FoodValley. Samen maken we de regio nog beter!

Groen Arnhem

Om de toekomst rooskleurig te houden, moet er voornamelijk worden geïnvesteerd in een groene toekomst. In gemeente Arnhem weten ze dit als geen ander. Middels nauwe samenwerkingsverbanden, waaronder ‘Groen Arnhem’, worden (burger)initiatieven omgezet tot plannen en uitgevoerd. Zo kan Arnhem het mooie groene karakter van de stad nog meer naar buiten toe uitdragen!

Regio Arnhem Nijmegen

Gemeente Arnhem werkt intensief samen met de gemeente Nijmegen en omringende regio’s. Zo is de Regio Arnhem Nijmegen ontstaan. Middels deze samenwerking hopen de participanten een gunstig vestigingsklimaat voor ondernemers te creëren. Hierbij draait het om afstemming op het gebied van duurzaamheid, economie en mobiliteit.