Groningen Bereikbaar

De afgelopen jaren kampt de stad Groningen met dichtslibbing van het centrum wegens auto- en busverkeer. Om dit in betere banen te leiden, heeft de gemeente ‘Groningen Bereikbaar’ opgezet. Door samen te werken met het bedrijfsleven worden tal van projecten opgezet en gerealiseerd, waaronder de aanpak van Groningen Spoorzone, de Binnenstad en Ring Zuid, om zo Groningen beter bereikbaar te maken.

Aardbevingen in het Noorden

Niet alleen gemeenten, instellingen of organisaties werken samen, ook Groningers zelf doen dat! De ontevredenheid in de regio neemt steeds verder toe door aardbevingen wegens gaswinning. Om deze gaswinning een halt toe te roepen, is ‘Schokken Groningen’ in het leven geroepen. Door samen actie te voeren, hoopt deze organisatie een oplossing te vinden voor de huidige situatie.

Sociaal Planbureau Groningen

Het Sociaal Planbureau Groningen volgt alle ontwikkelingen binnen het sociale domein op de voet. Zo kan het bureau lokale beleidsontwikkelingen ondersteunen. Door het vergaren van informatie en het verlenen van gepast advies wordt een effectieve aanpak bereikt. Tevens bedient het bureau maatschappelijke organisaties, bedrijven en burgers.

Veiligheidsregio Groningen

Een ramp of calamiteit eist een snelle reactie van bewoners en hulpverleners. Om het hulpproces te versnellen, zijn de gemeenten in Groningen een grensoverschrijdende samenwerking aangegaan: Veiligheidsregio Groningen (VRG). Onderdeel van de VRG zijn: gemeenten, Brandweer Groningen en GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio). Samen bevorderen zij direct handelen!

Samenwerking in het Noorden

De informatietechnologie is een van de belangrijkste sectoren in Noord-Nederland. Zo zijn de gemeenten Groningen, Assen, Emmen, Leeuwarden, Oldambt en Sudwest-Fryslan een samenwerkingsverband gestart: Samenwerking Noord. Samen met onderwijsinstellingen en uitvoeringsorganisaties wordt gewerkt aan een sterke IT-sector. Dit gebeurt door krachten te bundelen, kennis te delen en kosten te verminderen. Kijk voor meer informatie op de website!

Samenwerkingsverband Noord-Nederland

In Noord-Nederland wordt zelfs op provinciaal niveau samengewerkt! De provincies Drenthe, Friesland en Groningen (verenigd onder de noemer Samenwerkingsverband Noord-Nederland) richten zich gezamenlijk op vraagstukken omtrent energie, landbouw, kennis, innovatie en de arbeidsmarkt. Door een gezamenlijk beleid staan de provincies (op economisch gebied) sterker in hun schoenen.

Gronings beleid

Ook binnen gemeenten vindt grootschalige samenwerking plaats. Zo werkt de gemeente Groningen samen met het Groningse bedrijfsleven en de plaatselijke kennisinstellingen (zoals de Rijksuniversiteit Groningen) aan een Economische Agenda. Hierin wordt het economische beleid binnen de gemeente voor de komende jaren beschreven. Meer informatie over economische beleidsplannen vindt u via deze link.

Provincie Groningen

De regio Overig Groningen maakt deel uit van de provincie Groningen. De provincie neemt veel beleidstaken op zich. In duidelijke beleidsplannen maakt de provincie duidelijk welke problemen aangepakt worden. Op de website van de provincie vindt u informatie over de totstandkoming van beleid, de corresponderende onderwerpen en de uitvoering.

Regio Groningen-Assen

Groningen en Assen zijn een samenwerking aangegaan, met als doel: het versterken van de economie en verbeteren van kwaliteit. Een twaalftal gemeenten werkt vrijwillig mee aan dit samenwerkingsverband. Samen investeren zij in gebiedskwaliteit en een betere economie. Hoe dit precies in zijn werk gaat, leest u op de website van Regio Groningen-Assen.

Onderwijs werkt samen

De verschillende onderwijsinstellingen in de regio Oost-Groningen voor primair onderwijs hebben de afgelopen jaren intensief overleg gevoerd omtrent de woon- en leefkwaliteit in combinatie met het verleende onderwijs. Zo kan een goede afstemming en samenwerking op regionaal niveau gerealiseerd worden. Hier zet Primair Onderwijs Oost-Groningen zich voor in.

Centrum in Staskanaal

In het centrum van Stadskanaal zijn tal van winkels, activiteiten en markten te vinden. Om het aantal bezoekers in het centrum te doen toenemen, hebben de verschillende winkels en instanties zich verenigd en een website gelanceerd, waarop alle activiteiten en winkels binnen het centrum gevonden kunnen worden. Wel zo handig!

Leer- en werkbedrijven

Sociaal Werk- & Leerbedrijven vormen een cruciale schakel voor mensen die in de arbeidsmarkt moeilijk aan de slag komen. In de gemeenten Oldambt, Pekela en Westerwolde wordt er gewerkt aan de realisatie en inzet van zulke werk- en leerbedrijven. Hierbij werken de Sociale Diensten van de drie gemeenten nauw samen met het UWV, iets wat uniek is in Nederland en Oost-Groningen tot een vooruitstrevende regio maakt.

ICT in Oost-Groningen

Tegenwoordig is de computer de norm. Echter, de techniek ontwikkelt zich zo snel dat apparatuur al snel verouderd raakt. Voor kleinschalige gemeenten kan de modernisering van deze technieken een grote lastenpost zijn. Om dit probleem op te lossen, zijn de gemeenten Oldambt, Veendam, Pekela en Westerwolde een samenwerking aangegaan: Gezamenlijke Regionale ICT-Dienst. Deze dienst ondersteunt hen in de transitie en de bijbehorende problemen.

N33 door Groningen

De N33 vormt voor veel gemeenten in de regio Oost-Groningen de hoofdweg richting het zuiden en oosten. Echter, vanwege de toename in autogebruik, is de capaciteit van de hoofdweg te laag. Om hier verandering in te brengen, is ‘N33 Midden’ opgezet. Dit samenwerkingsorgaan richt zich op de verdubbeling van de rijstroken en hiermee op een betere bereikbaarheid van de regio.

LEADER Oost-Groningen

Minder-ontwikkelde regio’s binnen de Europese Unie komen in aanmerking voor een LEADER-subsidie, zo ook de regio Oost-Groningen. Zo kan de regio zich ontwikkelen op het gebied van economie, leefbaarheid en toerisme. Door intergemeentelijke samenwerkingen te stimuleren, kan LEADER voor een florerend Oost-Groningen zorgen.

SOOOG

Naast gemeentelijke samenwerkingen, zijn er ook tal van andere samenwerkingsvormen binnen de regio Oost-Groningen, waaronder onderwijssamenwerkingen, zoals Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen (SOOOG). Dit samenwerkingsverband zet zich in voor kwalitatief onderwijs waarin het unieke kind centraal staat. Zo wordt alles uit kinderen gehaald!

Economie in Stadskanaal

Voor de gemeenten in Oost-Groningen is een vitale economie cruciaal. Om haar vitaliteit te laten toenemen, werkt de gemeente Stadskanaal intensief aan een economisch beleid, dat samen met ondernemers uit de gemeente wordt opgesteld. Deze visie kan gebruikt worden als een leidraad in de toekomst.

Beleid in Oldambt

Recentelijk is uit een grootschalige fusie de gemeente Oldambt ontstaan. Binnen deze gemeente worden er diverse beleidsstukken omtrent de thema’s ‘Ondernemen’ en ‘Economie’ gemaakt. Een overzicht van dit beleid kan worden gevonden op de website van de gemeente. Zo blijft de gemeente transparant in haar doelen en middelen.

Gemeenten sluiten een DEAL

De gemeenten in de regio Delfzijl en omgeving, te weten de gemeente Delfzijl, Appingedam en Loppersum, werken samen met de gemeente Eemsmond. De zogenaamde DEAL-gemeenten werken samen op het gebied van inkoop- en aanbestedingsbeleid, om zo meer homogeniteit te creëren binnen de gemeente.

Seaport van Groningen

De Eemshaven en haar aangrenzende industrieterrein vormt de economische kern in Delfzijl. Om de kwaliteit, innovatiekracht en werkgelegenheid van deze haven te behouden, zijn de gemeente Delfzijl, gemeente Eemsmond en provincie Groningen een samenwerking aangegaan onder de noemer ‘Groningen Seaports’. Het doel van deze samenwerking is om de economische activiteiten in het gebied, dat wil zeggen de havens, bedrijventerreinen en andere logistieke knooppunten, te stimuleren. Zo blijft Delfzijl en omgeving een krachtige regio!