Internationaal toerisme in Eindhoven

Eindhoven is een prachtige stad waar ontzettend veel te beleven valt. Om het toerisme(beleid) in de stad een impuls te geven, heeft de gemeente deze website opgezet. Op deze website vindt u informatie over activiteiten voor kids, jongeren en ouderen, alsmede festivals en (jaarlijkse) evenementen. U moet een keer in deze prachtige stad geweest zijn!

Brainport Eindhoven

Vrijwel alle gemeenten in de regio Zuidoost-Noord-Brabant hebben een actieve rol binnen Brainport Eindhoven. Dit is een internationaal opererende, innovatieve toptechnologieregio. Door te investeren in creativiteit, innovatie en technologie neemt de concurrentiekracht van de regio steeds verder toe. Zo kan Brainport Eindhoven zijn mannetje staan in de steeds verder globaliserende wereld!

A2-samenwerking

De gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard werken al meer dan tien jaren samen. Deze zogenaamde A2-samenwerking is gericht op de gemeenschappelijke uitvoering van taken op het terrein van Administratie & Belastingen, Advies & Beleid, Techniek & Gegevens en Werk & Inkomen. Op de website van het samenwerkingsorgaan vindt u verdere informatie betreffende het gezamenlijke beleid, doelstellingen en visiedocumenten.

Cure Afvalbeheer

De mens produceert dagelijks veel afval. Gemeenten Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard zijn een samenwerkingsverband aangegaan om dit afval in te zamelen: Cure Afvalbeheer. Middels deze samenwerking kan het milieu- en duurzaamheidbeleid van de gemeenten uitgevoerd worden. Tevens worden de straten schoon gehouden, zodat de leefomgeving in kwaliteit toeneemt. Samen houden we de regio schoon!

Rekenen aan regio West-Noord-Brabant

Gemeenten zijn wettelijk verplicht om een rekenkamer in te stellen die de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid onderzoekt. In de regio West-Noord-Brabant hebben acht gemeenten een gemeenschappelijke Rekenkamer West-Brabant opgezet. Dit bureau vervult de rekenkamerfunctie van Bergen op Zoom, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal. De missie van deze rekenkamer is om de kwaliteit van het (beleid van het) lokale bestuur te verbeteren.

Werken aan de jeugd

Negen gemeenten in de regio West-Noord-Brabant werken samen aan Jeugdhulp. Op deze website vindt u een Jeugdhulpcatalogus met de domeinen gezin, jeugdprofessional, huisarts, zorgaanbieder, onderwijs en gemeenten. Het vertrekpunt is hierbij altijd de zorgvraag van de jeugdige. Het contractmanagement, inkoop en monitoring van het stelsel wordt verzorgt door het Zorg Informatie & Inkoop Team.

Flex-West-Brabant

Op deze website vindt u een overzicht van alle interessante opdrachten voor werkzoekenden bij de overheidsinstellingen in de regio West-Brabant. Middels Flex-West-Brabant beogen aangesloten gemeenten opdrachten van tijdelijke aard eerlijk op de markt te zetten. Door de inhuurdesk in te richten als een Dynamisch Aankoop Systeem (DAS) krijgen alle marktpartijen gelijke kansen. U kunt zich op deze website makkelijk inschrijven.

Sectorplan West-Brabant

Sectorplan West-Brabant, een samenwerkingsverband van FNV, REWIN, Regio West-Brabant, Werk en Vakmanschap en Brabants Zeeuwse Werkgevers, richt zich op de instandhouding van de balans van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Hierbij worden werkzoekenden die zich willen bijscholen gekoppeld aan bedrijven met behoefte aan ambitieus personeel. Dit initiatief is een groot succes en wordt breed gedragen door bedrijven, overheden en sociale partners.

Samenwerking binnen de ICT-sector

ICT Samenwerking West-Brabant is ontstaan uit een samenwerking van de gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk en Roosendaal. Door het ICT-beheer en -onderhoud van deze gemeenten op zich te nemen, weet de organisatie de gemeenten te ontlasten. Omdat ICT Samenwerking West-Brabant een ambtelijke organisatie is, begrijpen zij de bestuurlijke en ambtelijke dynamiek, zodat er transparante en duidelijke oplossingen gevonden kunnen worden.

Met beleid in Breda

Een overzicht van veelgevraagde stukken omtrent het beleid in de gemeente Breda (onderdeel van regio West-Noord-Brabant) vindt u op deze website. Het gaat hier onder andere om bestuur, financiën, sport en recreatie. Met deze documenten schept de gemeente transparantie en vertrouwen onder haar inwoners.

Behoud van bossen en natuur

In West-Noord-Brabant bevinden zich diverse natuurgebieden. Deze natuurgebieden zijn in het beheer van Staatsbosbeheer. In het uiterst westelijke puntje van West-Noord-Brabant bevinden zich De Beemden, een nat watervogelparadijs. Hier kunt u met laarzen, een verrekijker en een goed humeur genieten van een geweldige natuur! Door samenwerkingen met gemeenten in de regio aan te gaan, weet Staatsbosbeheer de continuïteit in het natuurgebied te handhaven.

Duurzaamheid in Duimen

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid passen goed in het beleid van de gemeenten in West-Noord-Brabant. Deze ontwikkelingen worden gestimuleerd middels het initiatief ‘Duurzame Duimen’. Hiermee pogen de gemeenten de duurzaamheidsbeweging binnen de regio onder de aandacht te brengen. Dit gebeurt door duurzame koplopers de lokale Duurzame Duim te geven.

De Kracht van Helmond

In de gemeente Helmond wordt er veel aandacht besteed aan economische ontwikkeling. Er is, in samenwerking met de Rabobank, zelfs apart een site voor gemaakt: ‘De Kracht van Helmond’. Deze site bevat een onderzoeksrapport omgaande de economische (veer)kracht van de regio en de verbeteringen die hierin mogelijk zijn.

Veilig Helmond

Om uw veiligheid te garanderen, werkt men in gemeente Helmond intensief aan een veiligheidsbeleid. Zo is er een risicokaart, een regionaal crisisplan en een Peelland Interventie Team. Dit team richt zich op probleempanden en -locaties in de regio Helmond-De Peel. Op deze manier kunt u zich veilig voelen in Helmond en omgeving!

Metropoolregio Eindhoven

Een groot deel van de gemeenten in de regio Zuidoost-Noord-Brabant maakt onderdeel uit van Metropoolregio Eindhoven. Deze Brainportregio, met een regionale eigenheid en eenheid, geldt internationaal als een technologische topregio. Samen komen de 21 regiogemeenten verder. De kracht van de regio is diversiteit: natuur – cultuur, stad – platteland, historisch – modern, stad – platteland.

SRE

SRE (Samenwerkingsverband Regio Eindhoven) stimuleert de samenwerking tussen 21 gemeenten en behartigt regionale belangen op provinciaal en nationaal niveau. Dit beleid heeft grote successen opgeleverd, voor zowel overheden als bedrijven en kennisinstellingen. Samen werken de gemeenten aan diverse projecten, waarvan C2C (Cradle to Cradle) BIZZ en Inkoop en Transformatie Jeugdhulp de grootste zijn.

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) zet zich in voor een gezonde balans tussen ondernemen en een veilige leefomgeving. Dit gebeurt middels een samenwerking tussen Provincie Noord-Brabant en de 21 gemeenten in de regio. De taken van ODZOB-medewerkers bestaan uit verginningverlening, toezich en handhaving. Hierbij staan bodem, natuur en water centraal.

Meierijstad beter bereikbaar

Voor sommige mensen is de openbare ruimte ongeschikt om volwaardig zelfstandig te kunnen functioneren wegens ontoegankelijkheid. Om hier verandering in te brengen, is de stichting ‘Toegankelijk Meierijstad’ opgezet, dat zich richt op mensen met een beperking en hun zelfstandig functioneren binnen de maatschappij op een respectvolle en volwaardige wijze. Dit gebeurt in samenwerking met de gemeente.

Regio West-Noord-Brabant

Regio West-Noord-Brabant is een netwerkorganisatie bestaande uit 13 Brabantse gemeenten. De organisatie, die middels een team van deskundigen de colleges in de diverse gemeenten adviseert, faciliteert en verbindt, is een belangrijke strategische gesprekspartner voor andere provincies, Nederland en Europa. Binnen de programma’s krijgt het beleid van de regio vorm. Zo werken we samen aan de toekomst van de regio!

Passend onderwijs in de Meierij

Binnen de regio Stadsgewest ’s-Hertogenbosch werken de basisscholen in de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Vught, Boxtel, Haaren, Sint-Michielsgestel, Meierijstad, Zaltbommel en Maasdriel samen aan passend onderwijs: Samenwerkingsverband Primair Onderwijs (SWV PO) de Meierij. Het doel van dit samenwerkingsverband is de realisatie van passend onderwijs, onderwijs dat bij een kind past. In totaal nemen er 124 basisscholen deel aan dit project.