Vind bedrijven in Noord-Holland

Wormerland en Oostzaan

De gemeente Wormerland en Oostzaan werken op het gebied van besluitvorming intensief samen. Op deze manier worden tal van gemeenschappelijke regelingen opgezet en wordt er gewerkt vanuit een collectief, wat de regio een eenduidiger gezicht geeft. Minder bureaucratie, meer actie!

Samenwerking in de zorg

Om te weten wat er in de samenleving leeft, heeft de gemeente Zaanstad diverse avonden in het jaar waarin ze feedback van bewoners verwerkt. Eén van de besproken thema’s is zorg, dat valt onder de nieuwe werkwijze ‘Meepraten over hulp en ondersteuning’. Zo leert de gemeente wat er kan worden verbeterd omtrent de zorgverlening binnen de gemeente. Alle inwoners die te maken hebben met zorgverlening worden als waardevolle gesprekspartners gezien.

Meedoen Zaanstad

Niet ieder kind heeft gelijke kansen wat betreft vakanties, activiteiten en uitjes wegens ouders met lage inkomens. Om deze kinderen tegemoet te komen, heeft de gemeente Zaanstad ‘Meedoen Zaanstad’ opgezet. Deze organisatie maakt het mogelijk dat kinderen kunnen deelnemen aan sport- of cultuuractiviteiten binnen de gemeente. Zo heeft de gemeente een oog voor iedereen!

Werken aan de omgeving

Rondom de Omgevingsvet bestaat in vele gemeenten onduidelijkheid. Om meer duidelijkheid te scheppen onder bewoners en ondernemers, heeft de gemeente Zaanstad een aparte website gelanceerd waar mensen voor hun vragen terecht komen. Hier worden de Omgevingswet en -regelingen uitgebreid behandeld.

MAAK Centrum West

Een ander project dat onderdeel uitmaakt van ‘MAAK Zaanstad’ is ‘MAAK Centrum West’, waarin het westelijk centrumgebied van Zaandam op de schop gaat. Onderdeel van dit project zijn onder andere de Rozengrachttoren en de Overtuinen. Zo blijft Zaanstad innoveren en een moderne uitstraling dragen.

MAAK Stationsgebied

In Zaanstad gaat het stationsgebied flink op de schop, wat zal resulteren in een levendig, veilig en bereikbaar centrumgebied. Na jaren van projectontwikkeling en -uitvoering is er veel progressie geboekt. Toch moet nog het een en ander gebeuren. Dit wordt gedaan onder de noemer ‘MAAK.Zaanstad’, waarin het stationsproject de naam ‘MAAK Stationsgebied’ draagt.

City Deal Inclusieve Stad

‘City Deal Inclusieve Stad’ is een unieke samenwerking tussen de gemeenten Eindhoven, Enschede, Leeuwarden, Utrecht, Zaanstad en het Rijk, waarin maatwerk voor inwoners die ondersteuning behoeven gerealiseerd wordt middels het opzetten van diverse experimenten. Zo wordt de zorg beter afgestemd op de vraag en wordt Zaanstad een inclusieve stad waarin plek voor iedereen is!

Toeristisch Zaanstreek

Om toerisme in de Zaanstreek een impuls te geven, hebben verschillende gemeenten in de streek het initiatief genomen tot deze website. Hier vindt u informatie over de Zaanstreek, alsmede een lijst van evenementen in de Uitagenda. U kunt zich hier vergapen aan wereldberoemde architectuur of fietsen, wandelen en varen door een uniek veenweidegebied. Welkom in de Zaanstreek!

Jeugd in Zaanstad

De jeugd is onze toekomst en verdient dus aandacht. In Zaanstad en omgeving zijn er vijf Jeugdteams ingericht die een netwerk vormen voor jeugdhulp. De deskundigen in deze teams helpen een gezin bij vragen over opvoeden en opgroeien. Door intensief samen te werken met onderwijsinstellingen, huisartsen en sociale wijkteams kan het gemeentelijke jeugdbeleid optimaal gerealiseerd worden.

Metropoolregio Amsterdam

De Metropoolregio Amsterdam is een intergemeentelijke en -provinciale samenwerking waarin middels diverse platforms gewerkt wordt aan de leefbaarheid en economische kracht van de regio. Een aantal thema’s waar de regio zich over buigt is: ruimte, mobiliteit en economie. De deelnemende gemeenten vanuit de regio Overig Groot-Amsterdam zijn: Aalsmeer, Amstelveen, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn en Waterland.

Amsterdam Economic Board

Een deel van de gemeenten in de regio Groot-Amsterdam maakt deel uit van de Metropoolregio Amsterdam. De gemeenten binnen deze metropoolregio werken samen aan de ‘Amsterdam Economic Board’, waarin een strategie voor de toekomst wordt geformuleerd, met als doel: behoren tot de top-3 meest innovatieve regio’s in Europa in 2025. Een prachtig doel dat intensief beraad en een goed beleid vereist.

Regio Amstelland-Meerlanden

Een deel van de regio Overig Groot-Amsterdam is onderdeel van Amstelland-Meerlanden. Dit is een overlegorgaan van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, De Ronde Venen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn waarin regionale onderwerpen besproken worden. Dit versterkt de regionale positie van de regio en laat haar op diverse gebieden floreren.

Je bedrijf aanmelden?

Je gegevens worden gebruikt om contact met je op te nemen zoals omschreven in de privacyverklaring.