Genieten van het Zeeuwse landschap

Het weidse Zeeuwse landschap met haar mooie vergezichten verdient aandacht. Stichting Het Zeeuwse Landschap zet zich in voor het behoud van dit landschap, met steun van de provincie Zeeland en haar gemeenten. Door de aankoop en beheer van natuurgebieden en cultuurhistorische terreinen werkt Het Zeeuwse Landschap aan landschapsbehoud!

Projecten in Sluis

In de aan zee gesitueerde gemeente Sluis wordt er aan diverse projecten gewerkt. Zo gaat het havengebied op de schop en worden de duinen aangepast. Een overzicht van de verschillende projecten, hun tijdsduur en locatie, kan gevonden worden op de website van de gemeente Sluis. Zo is het voor eenieder duidelijk wat er precies gebeurt binnen de gemeentegrenzen!

Europese samenwerking

Zeeuwsch-Vlaanderen ligt op de grens met België en kent daardoor een intensieve samenwerking met diverse Vlaamse gemeenten. Zo werkt de gemeente Hulst samen met de vier Belgische gemeenten Beveren, Sint-Gillis-Waas en Stekene aan EGTS (Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking), waarin grensoverschrijdend overleg en gezamenlijke projecten centraal staan.

Hulst voor Elkaar

Je inzetten voor elkaar is een prachtige bezigheid. Om de saamhorigheid binnen de gemeentegrenzen te vergroten, heeft de gemeente Hulst ‘Stichting Hulst voor Elkaar’ opgezet, waarin hulpbehoevenden, jong en oud, terecht kunnen voor advies of ondersteuning op het gebied van zorg en welzijn. De stichting werkt hierbij intensief samen met de gemeente Hulst, waarin de gemeente de eindverantwoordelijkheid draagt.

Beleid in Hulst

Gemeenten hebben onder andere als doel om een duidelijk beleid uit te stippelen, waarin ontwikkelings- en visieplannen worden uitgedacht en uitgevoerd. Dit gebeurt ook in de gemeente Hulst. Een overzicht van de verschillende beleidsstukken kan worden gevonden op de gemeentelijke website van Hulst.

Zeeuwse economie

De economische sector in Zeeuwsch-Vlaanderen heeft op verschillende plekken een impuls nodig. Deze wordt geleverd door ‘Impuls Zeeland’, een overkoepelend orgaan in Zeeland voor diverse (innovatieve) initiatieven en merken. Dit richt zich onder andere op de circulaire economie, smart delta resources, logistiek & maintenance, gezondheidseconomie en vrijetijdseconomie.

Biopark Terneuzen

Verschillende overheidsinstanties en bedrijven werken aan duurzame groei en het rekening houden met het milieu en beschikbare grondstoffen middels ‘Biopark Terneuzen’. Iedereen weet wat er moet gebeuren, de uitdaging is echter om een effectieve en economische manier te vinden om het doel te kunnen verwezenlijken.

Glastuinbouw Zeeuwsch-Vlaanderen

Glastuinbouw is een belangrijke economische sector binnen de regio Zeeuwsch-Vlaanderen. Om mee te komen met de tijd, moet deze sector verduurzamen. Middels ‘Glastuinbouw Zeeuwsch-Vlaanderen’, een project dat zich afspeelt in het gebied ten zuiden van Terneuzen en direct grenst aan het havengebied, wordt er duurzaam hergebruikt!

Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen

De gemeenten gesitueerd in Zeeuwsch-Vlaanderen, te weten gemeente Hulst, Sluis en Terneuzen werken samen met bedrijven, instanties en instellingen aan een bruisende regio middels ‘Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen’. Door gezamenlijke activiteiten te organiseren, wordt er gewerkt aan de versterking van de regio.

Veiligheidsregio Zeeland

Samen gaan we voor een veilig Zeeland! Door een goede samenwerking tussen bedrijven, hulpverleners, overheden en inwoners onder de noemer Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) neemt de veiligheid jaarlijks toe. Op deze website vindt u informatie over hoe de veiligheidsregio is ingericht, alsmede de taken waarmee zij belast is. Ook u kunt uw steentje bijdragen!

Belastingsamenwerking

Op het gebied van belastingen werken de gemeenten Schouwen-Duiveland, Middelburg, Veere en Vlissingen samen. Door deze samenwerking neemt de bureaucratie binnen de gemeenten af en is er een centraal aanspreekpunt voor zowel bewoners als bedrijven van de gemeenten. Dat is wel zo handig!

Impuls in Zeeland

Impuls biedt ondernemers in Zeeland de helpende hand middels zakelijk en onafhankelijk advies. Doordat Impuls samenwerkt met overheidsinstellingen, bedrijven en ondernemers kunnen er gemakkelijk samenwerkingspartners voor (beginnende) ondernemers gevonden worden. Zo worden mensen op een vernieuwende en verassende wijze verbonden, wat ertoe leidt dat Zeeland een economische topregio wordt!

Onversplinterd Zeeland

Splinter, een platform voor bestrijding van armoede en sociale uitsluiting in Zeeland, zet zich in voor de gelijke behandeling van Zeelanders. De ondersteuning is voornamelijk gericht op mensen met een minimuminkomen. Door samen te werken met overheidsinstellingen kan armoede en sociale uitsluiting bestreden worden. Tevens stimuleert Splinter gemeenten en instellingen om een actief beleid te voeren.

Campus Zeeland

Bedrijven, overheden, kennis- en onderzoeksinstellingen werken in de regio Overig Zeeland samen aan Campus Zeeland. Bij Campus Zeeland staan drie thema’s centraal: Bèta College, Onderwijs & Onderzoek en Kennis & Innovatienetwerken. Hiermee wordt de innovatiekracht van de regio vergreet, alsmede een toekomstbestendige economie creëren. Door te investeren in bèta’s worden sectoren als agro & food, energie & water en haven & logistiek versterkt. Verdere informatie vindt u op de website van Campus Zeeland.

Vlissingen en Ambon

Gemeente Vlissingen is zeer ambitieus en is internationaal een samenwerkingsverband aangegaan met Ambon, de hoofdstad van de Molukken. Het doel van Stichting Samenwerking Vlissingen Ambon is het ontwikkelen, ondersteunen en uitvoeren van ontwikkelingsprojecten in Ambon. De projecten hebben betrekking tot de volgende gebieden: economie, gezondheidszorg en milieu.

FoodLab Zeeland

Van oudsher is Zeeland is een vissersprovincie. Om de visserstraditie in stand te houden, wordt er tussen verschillende vmbo- en mbo-scholen samengewerkt. FoodLab Zeeland is er voor iedereen met een passie voor eten, proeven en koken, om zo gezamenlijk te genieten van al het lekkers en moois dat regio Zeeland (en haar wateren) te bieden heeft. Op deze website vindt u informatie voor vmbo- en mbo-leerlingen.

Zeeland Seaports

Zeeland Seaports zijn de havens van Vlissingen en Terneuzen: één van de snelst groeiende havens van Europa. De havens staan garant voor werkgelegenheid en corresponderende welvaart in de regio. Door samen te werken met gemeenten, bedrijven en scheepvaarders ontstaat een haven waar continue investeringen, ontwikkelingen en uitbreidingen plaatsvinden. Zeeland is trots op haar havens!

Provincie Zeeland

De regio Overig Zeeland omvat een deel van de gemeenten die binnen de provinciegrenzen van Zeeland liggen. Op de website van Provincie Zeeland vindt u informatie over tal van (diverse) onderwerpen: van cultuur tot milieu, en van Europa tot sluizen en bruggen. Het provinciebestuur zet in op innovatie, groei en economische ontwikkeling door bewust te kiezen en te investeren in sectoren waar Zeeland van oudsher sterk is, zoals de havens, energie, toerisme en landbouw.