Vind bedrijven in Zuid-Holland

GO2032

Ook de gemeenten zelf hebben grootse ambities, zo ook gemeente Gorinchem! In de gemeente is GO2032 opgezet. Dit is een visietraject van de stad voor de stad. Met dit plan wordt Gorinchem een betere plek om te wonen, werken en recreëren. Door duurzame en innovatieve oplossingen verandert Gorinchem met de wereld mee!

Communicatie Platform Gorinchem

Kennisdeling is kennisverrijking, dit staat centraal bij Communicatie Platform Gorinchem (CPG). De organisatie is ontstaat uit een initiatief van communicatieprofessionals in de regio Gorinchem. CPG organiseert het hele jaar door verschillende thema-avonden omtrent communicatie en aanverwante vakgebieden. Hier kunt u kennismaken en samenwerken met andere communicatieprofessionals!

Arbeidsmarktregio Gorinchem

De regio Gorinchem, een subregio in Zuidoost-Zuid-Holland, bestaat uit de volgende gemeenten: Hardinxveld-Giessendam, Giessenlanden, Gorinchem, Leerdam, Lingewaal, Molenwaard en Zederik. Gezamenlijk vormen deze gemeenten Arbeidsmarktregio Gorinchem. Bij deze samenwerking staat strategisch handelen, in samenwerking met onderwijsinstellingen en bedrijven, centraal. Op de website van Arbeidsmarktregio Gorinchem vindt u informatie over de organisatie en haar bezigheden.

Samen werken aan werk

Niet alleen de gemeenten werken op regionale schaal samen, ook bedrijven en werkgevers doen dit. Op deze website vindt u informatie over de samenwerking tussen werkgevers in de Drechtsteden. Door verschillende themamiddagen en projecten wordt kennisoverdraging en samenwerking gestimuleerd. Zo staan de werkgevers samen sterk!

Sociale dienst in Drechtsteden

De Drechtsteden voeren een gezamenlijk beleid omtrent Sociale Dienst. Zo vormen zij regelgeving omtrent werk, bijstand, schulden en wmo. Op deze manier werken de gemeenten samen aan de zelfstandigheid van haar inwoners. Op deze website vindt u informatie over uiteenlopende onderwerpen die de sociale dienst betreffen.

Arbeidsmarkt en sterke economie

Samen werken de gemeenten in de regio Drechtstseden aan een sociaaleconomisch sterke regio met een lage werkloosheid, kwalitatief onderwijs en intensieve samenwerking in het bedrijfsleven. Op deze website vindt u de toekomstvisie en beleidsplannen voor de regio. Met deze samenwerking hoopt de regio een sterke(re) economie teweeg te brengen!

Samen werken aan onderwijs

Samenwerking tussen scholen staat garant voor kwaliteit. In de Drechtsteden bevindt zich een Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden. Hierbij staat onderwijs die zich aansluit op de talenten van leerlingen centraal. Ook moet er extra aandacht zijn voor leerlingen die het moeilijk hebben met de leerstof of de school. Zo heeft iedereen gelijke kansen!

Onderzoekcentrum Drechtsteden

Het Onderzoekcentrum Drechtsteden (afgekort als OCD) is een centrum van kennis betreffende bestuur en beleid. Door middel van advies op basis van onderzoek en informatie helpt deze organisatie de Drechtsteden met een gezond en vitaal beleid. Op deze website vindt u informatie over de totstandkoming van advies, informatie, cijfers, missie en onderzoeksmethoden.

Drechtsteden

De Drechtsteden, een subregio in Zuidoost-Zuid-Holland, is een samenwerkingsverband van Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht. Deze gemeenten delen gezamenlijke passies, waaronder de maritieme sector. Op deze website vindt u algemene informatie over deze samenwerking, alsmede activiteiten en evenementen die binnen dit samenwerkingsverband georganiseerd worden, want: “Samen sta je sterk!”

IDEM Rotterdam

Helaas vindt er hedendaags nog steeds veel discriminatie plaats. Om dit aan te pakken, is IDEM Rotterdam opgericht. De missie van deze organisatie is om door middel van krachtbundeling van organisaties, overheden, professionals en vrijwilligers gelijkwaardigheid onder Rotterdammers te realiseren. Door deze hechte samenwerking wordt kennis en expertise op het gebied van discriminatie, emancipatie en integratie toegankelijk gemaakt.

CJG Rijnmond

Een goede opvoeding is essentieel. Toch is opvoeden vaak best moeilijk. Om ouders hierbij te helpen, is in regio Rijnmond het Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond opgezet. CJG Rijnmond is ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen gemeenten, welzijnsorganisaties, scholen, huisartsen, ziekenhuizen, peuterspeelzalen en andere partners. Zo wordt preventieve jeugdgezondheidszorg geboden, beschikbaar voor alle leeftijden.

DCMR Milieudienst Rijnmond

De DCMR Milieudienst Rijnmond werkt aan een schone en veilige leefomgeving voor de ruim 1,2 miljoen inwoners van het Rijnmondgebied. Hierbij richt de instelling zich op bodem, energie, geluid, lucht, ruimtelijke ordening en veiligheid. De DCMR werkt hierbij nauw samen met diverse overheidsinstellingen, zoals de arbeidsinspectie, brandweer en politie. Zo wordt de milieukwaliteit en veiligheid in de regio verhoogd, terwijl de milieubelasting van bedrijven wordt verlaagd.

Je bedrijf aanmelden?

Je gegevens worden gebruikt om contact met je op te nemen zoals omschreven in de privacyverklaring.