Adresgegevens

  • Middelkampseweg 2
  • A
  • 5311PC Gameren

Contact

Kinderopvang De Jutter

Het kinderdagverblijf bestaat uit 1 groep waar maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 10 weken tot 4 jaar worden opgevangen. Indien het qua aanvragen wenselijk is kan dit met maximaal 4 kinderen uitgebreid worden. De inzet van pedagogisch medewerkers is altijd conform de eisen die gesteld worden door de GGD, dit betekend dat al onze medewerkers beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag die continue door de overheid wordt gescreend.