Bedrijven in de gemeente Leeuwarden

Bloemisterij Wobbes
Kleine Buren1
9005NW Wergea

Mts. H. en M. Posthumus-Hartstra
Stûkenwei2
9003XS Warten

den Oudsten Uitvaart B.V.
Kwartelstraat43
8916BM Leeuwarden

Kingma Vastgoed Makelaars
Langebuorren30
9051BG Stiens

Maatschap B. en J. Kingma-de Groot
Hoptille8
9027BA Hilaard

Mazzelshop Exploitatie B.V.
Planetenlaan2
8938AL Leeuwarden

Kingma Vastgoed B.V.
Langebuorren30
9051BG Stiens

Rosch Beheer B.V.
Pelikaanstraat29
8916AD Leeuwarden

Kapsalon Kingma
Pieter Sipmawei7
8915DZ Leeuwarden

F.J. Kingma Holding B.V.
Grousterdyk1
9011WK Jirnsum

Personal Slim
Tijsmaweg4
8924JP Leeuwarden

Capaldi Kappers
Kleine Kerkstraat35
8911DL Leeuwarden

Fysio Services B.V.
Elzenstraat7
8924JN Leeuwarden

Mts A.S. Okkinga en J.N. van der We
Nijlânsdyk1
9008SG Reduzum

MTS JN en A van der Weij- Huisman
Lapedyk6
9089BS Wytgaard

Koopmans Food Ingredients B.V.
de Merodestraat3
8937AA Leeuwarden

Femke Jaarsma
Lieuwe Jellingastrjitte6
9055MX Britsum

Koopmans en Zwart Services B.V.
Zuiderkruisweg3
8938AP Leeuwarden

Koopmans en Zwart Elektrotechniek L
Zuiderkruisweg3
8938AP Leeuwarden

Jac. Koopmans Advies en Beheer
Midsbuorren1
9003LA Warten

De Vijf Sinnen
Hegedyk2
9024EA Weidum

Koopmans Meel B.V.
de Merodestraat3
8937AA Leeuwarden

Royal Koopmans
de Merodestraat3
8937AA Leeuwarden

Melkveebedrijf J. Visser
Hegedyk1
9089BM Wytgaard

Farmmanagement Visser B.V.
Hegebuorren6
9051AD Stiens

Kr8werk
Zuidergrachtswal18
8933AE Leeuwarden

Locked Up
Emmakade59
8921AG Leeuwarden

Smits & Van der Meer Verzekeringen
Balthasar Bekkerwei72
8914BE Leeuwarden

Loonbedrijf Adema Van der Meer V.o.
Tsjaerderdyk14
9088CC Wirdum

Meer IDA Service
Oedsmawei20
9001ZJ Grou

JSH Energy B.V.
Zuidvliet20
8921BL Leeuwarden

YFK Holding B.V.
Lange Marktstraat1015
8911AD Leeuwarden

BOUWenKUNDIG
Tijnjedijk89
8936AC Leeuwarden

Melkveebedrijf Leeuwerikstate
Oeble-om-wei1
9004XZ Warstiens

Buro GaA B.V.
Boeier3
9051PP Stiens

Melkveebedrijf Nell V.O.F.
Nijlânsdyk1
9056LM Koarnjum