Bedrijven in de gemeente Leeuwarden

Bloemisterij Wobbes
Kleine Buren1
9005NW Wergea

Kapsalon Kingma
Pieter Sipmawei7
8915DZ Leeuwarden

Rosch Beheer B.V.
Pelikaanstraat29
8916AD Leeuwarden

Kingma Vastgoed Makelaars
Langebuorren30
9051BG Stiens

Kingma Vastgoed B.V.
Langebuorren30
9051BG Stiens

Mazzelshop Exploitatie B.V.
Planetenlaan2
8938AL Leeuwarden

den Oudsten Uitvaart B.V.
Kwartelstraat43
8916BM Leeuwarden

Maatschap B. en J. Kingma-de Groot
Hoptille8
9027BA Hilaard

Mts. H. en M. Posthumus-Hartstra
Stûkenwei2
9003XS Warten

F.J. Kingma Holding B.V.
Grousterdyk1
9011WK Jirnsum

Koopmans Food Ingredients B.V.
de Merodestraat3
8937AA Leeuwarden

Koopmans Meel B.V.
de Merodestraat3
8937AA Leeuwarden

Royal Koopmans
de Merodestraat3
8937AA Leeuwarden

MTS JN en A van der Weij- Huisman
Lapedyk6
9089BS Wytgaard

Fysio Services B.V.
Elzenstraat7
8924JN Leeuwarden

Personal Slim
Tijsmaweg4
8924JP Leeuwarden

Koopmans en Zwart Elektrotechniek L
Zuiderkruisweg3
8938AP Leeuwarden

Koopmans en Zwart Services B.V.
Zuiderkruisweg3
8938AP Leeuwarden

De Vijf Sinnen
Hegedyk2
9024EA Weidum

Capaldi Kappers
Kleine Kerkstraat35
8911DL Leeuwarden

Jac. Koopmans Advies en Beheer
Midsbuorren1
9003LA Warten

Femke Jaarsma
Lieuwe Jellingastrjitte6
9055MX Britsum

Mts A.S. Okkinga en J.N. van der We
Nijlânsdyk1
9008SG Reduzum

Melkveebedrijf J. Visser
Hegedyk1
9089BM Wytgaard

Farmmanagement Visser B.V.
Hegebuorren6
9051AD Stiens

Kr8werk
Zuidergrachtswal18
8933AE Leeuwarden

Smits & Van der Meer Verzekeringen
Balthasar Bekkerwei72
8914BE Leeuwarden

Meer IDA Service
Oedsmawei20
9001ZJ Grou

Loonbedrijf Adema Van der Meer V.o.
Tsjaerderdyk14
9088CC Wirdum

Locked Up
Emmakade59
8921AG Leeuwarden

Melkveebedrijf Posthumus
De Trije Romers1
9008TR Reduzum

Buro GaA B.V.
Boeier3
9051PP Stiens

BOUWenKUNDIG
Tijnjedijk89
8936AC Leeuwarden

JSH Energy B.V.
Zuidvliet20
8921BL Leeuwarden

YFK Holding B.V.
Lange Marktstraat1015
8911AD Leeuwarden

Melkveebedrijf R. Hoekstra
Van Sytzamawei9
9009XD Friens